HFW-100T5 w wersji obudowanej

HFW-100T5 w wersji obudowanej

Firma HIMOINSA posiada certyfikat jakości ISO 9001

Agregaty prądotwórcze HIMOINSA są zgodne z następującymi dyrektywami CE:
• 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn.
• Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
• 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych
granicach napięcia
• 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami
wprowadzonymi przez 2005/88/WE)
• Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami
wprowadzonymi przez 2002/88/WE i 2004/26/WE)
• EN 12100, EN 13857, EN 60204
Warunki otoczenia odniesienia: 1000 mbar, 25 ° C, wilgotność 30%. Moc wg ISO 3046
normatywne.

 

 

powrót

Copyrights 2018 | ATON ENERGIA Realizacja: Vertes Design